e03986 Zygaena oxytropis Boisduval, 1828 - (Zygaenidae / Zygaeninae)