e03996 Zygaena transalpina (Esper, 1780) - (Zygaenidae / Zygaeninae)